Realizacje

Pełniliśmy funkcję kierownika budowy przy modernizacji Stacji Uzdatniania wody w Krynicy, gm. Suchożebry polegającej na:
1. przebudowie szachtów studni głębinowych z pompami i rurażem,
2. budowie naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności całkowitej 185 m3, pojemności czynnej do 150 m3, monolitycznego, ocieplonego z rurażem technologicznym,
3. budowie placu technologicznego,
4. budowie infrastruktury technicznej – sieci międzyobiektowych technologicznych, sterowniczych.

uplimg/gallery6c3091472-0.jpg uplimg/gallery6c3091472-2.jpg uplimg/gallery6c3091472-1.jpg uplimg/galleryc2eb818b2-0.jpg
[1]