Kierownik budowy, Inspektor nadzoru

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy - prowadzimy wiele budów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, ale także hal przemysłowych i magazynowych. Rolę kierownika budowy oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane, które jest dla nas wyznacznikiem działalności.

Jako przykładowe obowiązki Kierownika Budowy ustawa Prawo Budowlane wymienia:

 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Pierwsze czynności wykonywane przez Kierownika Budowy to:

 • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
 • wpis do dziennika budowy;
 • przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Współpraca z nami zaczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.

W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.Głównymi etapami budowy na jakich powinniśmy być to:

 • kontrola zbrojenia fundamentów;
 • kontrola izolacji przeciwwilgociowych;
 • kontrola zbrojenia stropu;
 • kontrola wieńca i rdzeni ścian kolankowych;
 • kontrola konstrukcji dachu;
 • zakończenie budowy.

Podczas kontroli poszczególnych etapów budowy wszelkie nieprawidłowości są od razu zgłaszane do Państwa oraz do wykonawcy robót. W razie potrzeby są także zapisywane w dzienniku budowy lub w oddzielnym protokole wraz z podaniem terminu usunięcia nieprawidłowości. Podczas wizyt na budowie dziennik budowy jest na bieżąco uzupełniany.

Koszt pełnienia funkcji Kierownika Budowy przy budowie domu jednorodzinnego średniej wielkości wynosi orientacyjnie 2000 zł. Ilość wizyt ustalana jest z Inwestorem.


Jako Inspektor Nadzoru - występujemy w roli niezależnej osoby od strony Inwestora, najczęściej w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych.

Świadczona przez naszą firmę usługa Inspektora Nadzoru niesie za sobą wiele korzyści:
- jesteśmy reprezentantem interesów Inwestora;
- bierzemy na siebie odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- prowadzimy na bieżąco usługi doradztwa i wspieramy radą podczas całego procesu budowy;
- mamy uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy;
- kontrolujemy jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy;
- dzięki nam Inwestor zaoszczędzi nerwy wynikające z nierzetelności wykonawców;
- podejmiemy się kontroli kosztów budowy, dzięki czemu Inwestor zostanie uchroniony przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji;
- skontrolujemy jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.

Cennik jednorazowych wizyt Inspektora Nadzoru lub wizyta związana z doradztwem technicznym wynosi orientacyjnie 250÷300 zł w zależności od rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz lokalizacji. Możliwe są rabaty przy większej ilości wizyt.

Jesteśmy w stałej współpracy z geodetą, elektrykiem z uprawnieniami oraz dobrymi i sprawdzonymi firmami budowlanymi, posiadamy także rabaty w niektórych hurtowniach budowlanych.