Referencje

Po zakończonej realizacji nadzorów budowlanych, przeglądów technicznych budynków oraz innych zadań, nasi klienci przesyłają nam często swoją opinię na temat wykonanej przez nas pracy. Obok zamieściliśmy niektóre z nich jako nasze referencje. W razie potrzeby chętnie skontaktujemy Państwa z Inwestorami z Warszawy i okolic w celu potwierdzenia referencji oraz rzetelności wykonywanych usług.

Część bieżących referencji znajduje się na końcu listy.

uplimg/gallery779d66c13-1.jpg uplimg/gallery268c3d4d4-0.jpg uplimg/gallery4c22a7b4e-2.jpg uplimg/gallery4c22a7b4e-1.jpg uplimg/gallery4c22a7b4e-0.jpg uplimg/gallery0a83fe61b-0.jpg uplimg/gallery128a1fd6b-3.jpg uplimg/gallery8ef2cb52f-0.jpg uplimg/gallery2850b4445-0.jpg uplimg/gallery268c3d4d4-1.jpeg uplimg/gallery779d66c13-0.jpg uplimg/galleryb1cd13b1a-0.jpg
[<<] [<] 1 2 [3] 4 5 6 7 ... [>] [>>]