Realizacje

W 2020 roku nadzorowaliśmy wiele budów domów jednorodzinnych (w zakresie pełnienia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego).

uplimg/gallery374b06586-0.jpg uplimg/gallery7c916906d-1.jpg uplimg/gallery7c916906d-2.jpg uplimg/gallery7c916906d-3.jpg uplimg/gallerye070b84a1-0.jpg uplimg/gallerye070b84a1-1.jpg uplimg/gallerye070b84a1-2.jpg uplimg/gallerye070b84a1-3.jpg uplimg/gallerye3c0e406e-0.jpg uplimg/galleryae9a099c2-0.jpg uplimg/gallery374b06586-2.jpg uplimg/gallery374b06586-3.jpg
[<<] [<] 1 2 3 [4]