Realizacje

W 2019 roku nadzorowaliśmy wiele budów domów jednorodzinnych (w zakresie pełnienia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego).

uplimg/gallerye95ef6de6-2.jpg uplimg/gallery8a6d94f2d-0.jpg uplimg/gallery8a6d94f2d-1.jpg uplimg/gallery8a6d94f2d-2.jpg uplimg/gallery8a6d94f2d-3.jpg uplimg/gallery5096bd2e3-0.jpg uplimg/gallery5096bd2e3-1.jpg uplimg/gallery5096bd2e3-2.jpg uplimg/gallery5096bd2e3-3.jpg uplimg/gallery5c5761995-0.jpg uplimg/gallery5c5761995-1.jpg uplimg/gallerye95ef6de6-0.jpg
[<<] [<] 1 2 3 [4]