Realizacje

W 2019 roku nadzorowaliśmy wiele budów domów jednorodzinnych (w zakresie pełnienia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego).

uplimg/gallerye980009fd-3.jpg uplimg/gallery0e8adf18d-0.jpg uplimg/gallery0e8adf18d-1.jpg uplimg/gallery0e8adf18d-2.jpg uplimg/gallery0e8adf18d-3.jpg uplimg/gallerya916fc226-0.jpg uplimg/gallerya916fc226-1.jpg uplimg/gallerya916fc226-2.jpg uplimg/gallerya916fc226-3.jpg uplimg/gallery3cbfaec76-0.jpg uplimg/gallery3cbfaec76-1.jpg uplimg/gallery3cbfaec76-2.jpg
[<<] [<] 1 2 [3] 4 [>] [>>]