Realizacje

W 2020 roku nadzorowaliśmy wiele budów domów jednorodzinnych (w zakresie pełnienia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego).

uplimg/galleryb1734ee6b-0.jpg uplimg/galleryb1734ee6b-1.jpg uplimg/galleryb1734ee6b-2.jpg uplimg/galleryb1734ee6b-3.jpg uplimg/gallery7b45ece5d-0.jpg uplimg/gallery7b45ece5d-1.jpg uplimg/gallery7b45ece5d-2.jpg uplimg/gallery7b45ece5d-3.jpg uplimg/gallerye82cb1f60-0.jpg uplimg/gallerye82cb1f60-1.jpg uplimg/gallerye82cb1f60-2.jpg uplimg/gallerye82cb1f60-3.jpg
[<<] [<] 1 [2] 3 4 [>] [>>]