Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallery75b025281-0.jpg uplimg/gallery75b025281-1.jpg uplimg/gallery75b025281-2.jpg uplimg/gallery75b025281-3.jpg uplimg/gallery510bfa0b4-0.jpg uplimg/gallery510bfa0b4-1.jpg uplimg/gallery510bfa0b4-2.jpg uplimg/gallery510bfa0b4-3.jpg uplimg/gallery2b9cbfaba-0.jpg uplimg/gallery2b9cbfaba-1.jpg uplimg/gallery2b9cbfaba-2.jpg
[1]