Realizacje

Jako inspektor nadzoru kontrolowaliśmy różnego typu inwestycje - prace budowlane i remontowe galerii, powierzchni biurowych i innych. Podczas nadzoru sprawdzamy poszczególne etapy robót, reprezentujemy interesy Inwestora, wspieramy fachowymi poradami, kontrolujemy jakość całego procesu.

uplimg/galleryb21b296e9-0.jpg uplimg/galleryb21b296e9-1.jpg uplimg/galleryb21b296e9-2.jpg uplimg/gallery8198fcc4b-0.jpg uplimg/gallery8198fcc4b-1.jpg uplimg/gallery8198fcc4b-2.jpg uplimg/gallery8198fcc4b-3.jpg uplimg/gallerye7a26f921-0.jpg uplimg/gallerye7a26f921-1.jpg uplimg/gallerye7a26f921-2.jpg
[1]