Realizacje

Pełnimy funkcję inspektora nadzoru przy różnego typu pracach remontowych i budowlanych w budynkach wielorodzinnych. Kontrolujemy poszczególne etapy robót, jesteśmy reprezentantem interesów Inwestora, bierzemy na siebie odpowiedzialność za pełnienie funkcji, wspieramy radą podczas całego procesu, mamy uprawnienia do wydawania poleceń, kontrolujemy jakość procesu i wpisów do dziennika.

uplimg/gallery26128ba70-3.jpg uplimg/gallery202c90424-0.jpg uplimg/gallery26128ba70-0.jpg uplimg/gallery26128ba70-1.jpg uplimg/gallery26128ba70-2.jpg uplimg/gallery202c90424-1.jpg uplimg/gallery202c90424-2.jpg
[1]