Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallery5ada203c8-0.jpg uplimg/galleryad516971e-3.jpg uplimg/galleryad516971e-2.jpg uplimg/galleryad516971e-0.jpg uplimg/galleryad516971e-1.jpg uplimg/galleryd4aa589e3-3.jpg uplimg/galleryd4aa589e3-2.jpg uplimg/galleryd4aa589e3-0.jpg uplimg/gallery9cd5559d4-0.jpg uplimg/gallerybc10f1ff6-3.jpg uplimg/gallerybc10f1ff6-1.jpg uplimg/gallerybc10f1ff6-0.jpg
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 [>] [>>]