Realizacje

Nasza firma sprawowała nadzór w postaci Kierownika Budowy nad przebudową oraz rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wielgolas Duchnowski.

uplimg/gallery540f49008-1.jpg uplimg/gallery445dc0488-0.jpg
[1]