Realizacje

W Jednostce Wojskowej w Olsztynie pełniliśmy obowiązki Inżyniera Budowy.

uplimg/gallery6bf6b98a5-0.jpg uplimg/gallery6bf6b98a5-1.jpg uplimg/gallery6bf6b98a5-3.jpg uplimg/gallery27547a214-2.jpg uplimg/gallery27547a214-3.jpg
[1]